CSR  (CORPORETE SOCIAL RESPONSIBILITY)

 

CSR har kommet til Norge. Stadig flere virksomheter har CSR som et viktig fokusområde. Det engelske begrepet CSR står for Corporate Social Responsibility, eller på norsk, Samfunnsansvar.

I samfunnet ser vi en økende bevisstgjøring og forventning om bedrifters og organisasjoners sosiale ansvar og samfunnsansvar.

Samfunnsansvar kan også sees på som en strategi som benyttes for å vinne kritikere og komme på god fot med lokalbefolkningen der de opererer. Dette gjelder både i Norge og andre land man operer i.

Dag G. Schøyen kan tilby rådgiving og være en samtalepartner på hvordan samfunnsansvar kan bidra til et bedre omdømme for din virksomhet, og dermed kunne bedre lønnsomheten..

Med over ti års arbeidserfaring som ansvarlig for Samfunnsansvar i Coop Norge Handel AS, Faghandel, kjenner han godt til både utfordringer, konsekvenser og løsninger.

BIDRAG 

Dag G. Schøyens bidrag til CSR er å bidra med veiledning og råd til unge gründere.

ETISK HANDEL – CODE OF CONDUCT.

Etisk handel / internasjonalt Code of Conduct, har nå også blitt et vanlig avtalekrav også i Norge, både for private bedrifter og i det offentlige.

Etisk handel brukes som betegnelse på samfunnsansvarlig næringsvirksomhet som ivaretar menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, motvirke korrupsjon og utvikling av miljøperspektiv i leverandørkjeden. Omfatter også kjøp av tjenester.

Tvilsom oppfølging av etisk handel kan resultere i negative medieoppslag, som kan koste bedrifter dyrt. Kanseleringer av avtaler er heller ikke ukjente reaksjoner fra kunder og leverandører.

PRODUKTSIKKERHET

Produktsikkerhet og produktkvalitet er en betydelig risiko i forhold spesielt til import fra lavkostland.

Produktsikkerhet betyr at produkter skal være trygge for brukerne og skal være miljøvennlige.

Konkrete myndighetskrav som stilles er:
- Kunnskap og kompetansebygging for organisasjonen.
- Rutiner som tilfredsstiller myndighetskrav til produktsikkerhet. 
- Beredskapsplan i organisasjonen ved uønskede hendelser. 

Utfordringer med importvarer er å tilfredsstille både norske og europeiske lover og regler. På flere områder har Norge strengere krav enn i EU. Fallgruvene er mange og konsekvensene kan bli store.

OMDØMME

Omdømme har en tendens til å bli undervurdert. Godt eller dårlig omdømme kan være en viktig faktor for suksess eller fiasko. Risikoanalyser viser ofte at omdømme er et av de største risikoområdene økonomisk for en virksomhet. Dette kan gjelde forhold til allmenheten, kunder, politikere, myndigheter og andre som en virksomhet forholder seg til. Bevisstgjøring og rutiner for å håndtere negativ omdømme, når det oppstår.

Historien viser mange eksempler på katastrofale resultatet på omdømmekonsekvenser. Bevisstgjøring og rutiner kan forebygge negative konsekvenser.

 

Dag G. Schøyen er medlem i Transparency International Norge, og slutter seg til foreningens formål.