TJENESTER.

 

 

Dag G. Schøyen har i tillegg til akademisk utdannelse livslang erfaring fra 8 land og 4 kontinenter,  som Canada, USA, Saudi Arabia, Gambia, Kina og de nordiske land 

Er udannet bygningsingeniør og har Master of Management grad fra BI, med spesialisering ledelse, innovasjon, logistikk og strategi.

 

Aktuelle temaer hvor det kan bidras med rådgiving, tjenester, veiledning eller kurs, omfatter:

Innovasjon. Fra ide til gjennomføring 

          Ideutviklingsprosesser. 

          Gjennomføring

          Gründerstøtte

 

Internasjonal handel.

          Konfliktkartlegging og risikovurderinger

          Kulturutfordringer

          Leveringsbetingelser

          Logistikk og distribusjon

 

CSR / Samfunnsansvar.

          Produktsikkerhet

          Kvalitet

          Etikk og Etisk handel.

          Omdømme

          Antikorrupsjon

 

Organisasjonsutvikling og næringsvirksomhet.
          Virksomhetsetablering

          Styrearbeid

          Fusjonsprosesser

 

Byggesaker.

           Byggeutfordringer

           Byggeprosesser

 

Prosjektadministrasjon.

 

Gründerrådgiverne.

 Støtter og bidrar til Gründerrådgiverne som tilbyr gratis rådgving til gründere. 

 

 

  

Adviser. Consultant.

Based on Dag G. Schøyens lifelong internasjonal experience in several areas, he can offer advising in areas as CSR, Feir Trade, Code if Conduct, Product Safety and International trade activities.