HANDEL

 

INTERNASJONAL HANDEL

 

Handel med andre kulturer og som operer med ukjente avtaler gir mange store overraskelser, også negative. Flere tiår med erfaring på internasjonal handel, fra Norge, Norden, Afrika, Kina og Fjerne Østen deles gjerne med andre.

NORSK HANDEL

Organisasjonsutvikling ved nyetablering og tunge fusjonsprosesser kan være en utfordring.  Da kan erfaringer fra slike prosesser være et godt tjenestetilbud.

 

Erfaringene omfatter bl.a. etableringer, fusjonsprosesser, logistikkløsninger.

 

 

 

ORGANISASJIONSUTVIKLING

 

Virksomhetsetableringer i lavkostland, etableringer av rutiner og logistikkløsninger er spennende utfordringer. Kulturintegrasjon ved overtagelser og fusjonering er ofte et sjansespill. Dag har lang erfaring med slike temaer både i Norge og utlandet.